Formulář odstoupení od smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající:    ALIKARE hair s.r.o.

IČ:    28630467

Se sídlem:    Havířov – Město, Náměstí Republiky 1521/1b, PSČ 73601

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašem internetovém obchodě www.lisapshop.cz objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

Přílohy:

Doklad o koupi

 

Ke stažení

Formát DOCX: stažení zde

Formát PDF: stažení zde

 

Další informace

Více informací naleznete v našich obchodních podmínkách